Shopping cart

Болничен от НОИ – срокове и особености

Срок за плащане на болничен

Всеки знае, че винаги може да му се наложи да вземе няколко почивни дни от работа. Когато се събуждаме в дни, в които никой не ни занимава със служебни въпроси, когато всичко при разпределяне на времето ни зависи само и единствено от нас, тогава светът е едно наистина много добро място.

Срок за плащане на болниченДотук всичко е наред, но има и почивни дни, които са с цел единствено и само човек да се възстанови от различни травми, повлияли негативно на здравословното му състояние. В такива ситуации, човек се чувства отпаднал, не е в най-цветущата си форма и със сигурност не му е до изпълнение на служебни задължения.

Този начин на развитие на обстоятелствата води до това, че служителят се нуждае от взимане на болничен, който да му позволи да почине, да се отдели от професионалната среда, от това да бъде приклещен от различни ангажименти и т.н.

Това време, разбира се, трябва да бъде заплатено на служителя, за да може той да продължи да е платежоспособен човек. Естествено, размерът на дневното възнаграждение няма да е в пълен размер, но именно тук се намесва законодателството на Република България и то показва какви са зависимостите.

Именно за това ще си приказваме и днес, за да можете да разберете повече за нещата, които ви чакат в момента, в който подпишете документа, който ви оставя у дома, за да се възстановите от претърпяната злополука.

Повече информация можете да намерите и в сайта на Contract.bg, където ще прочетете как стоят нещата с различните институции, отговорни за това вие да можете да живеете в нормални взаимоотношения с работодателя си дори ако не сте в офиса, а се лекувате у дома.

Срокове на болничен от НОИ

Максималният брой на дните на болничен с един документ, който да го удостоверява, 14-дневен. Това означава, че две седмици можете да поискате наведнъж от своя работодател.

Разбира се, това не става с искане по собствена преценка, а по-скоро се удостоверява от медицинско лице, което може да ви даде всичко, от което се нуждаете като документация, която да представите пред работодател.

Именно на база усмотрението на лекаря ви, получавате дните, за които можете да претендирате за отпуск.

Кой може да ви разясни повече по темата

Ако нещо не ви е ясно във връзка с болничните, вие винаги можете да се обърнете към специалистите от Contract.bg, които ще са там, за да ви помогнат в отношенията, които имате с работодателя ви, за да може и двете страни да са максимално доволни.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *