Shopping cart

Франчайз – малко повече за този вид бизнес

Формата на продажба на франчайз е създадена така, че концептуалното разнообразието да подхожда на продукта, респективно на бранша, също така и разпределянето между франчайзодателя и франчайзополучателя на работата прави така гъвкава системата, че може да се приспособи по всяко време към даденостите на пазара. Франчайзингът постоянно се развива и израства.

На кого помага системата франчайз? Тя подкрепя средното съсловие – малки и средни предприятия, които могат да попаднат в затруднено положение под натиск на разходите или конкуренцията, Така те могат да подобрят своето положение чрез допълнителна подкрепа или включване в системата. Когато има добри предпоставки за успешен старт, съвременният франчайз насърчава основателите на предприятия и им създава нови възможности за професионална независимост. Това става на основата на добрите образователни концепции – система и партньори, с различна професионална подготовка, имат еднакви шансове.

Стратегията за франчайз успеха се крие в партньорство, водещо до концепцията „печеля – печеля“, от която и франчайзополучател, и франчайзодател – печелят по еднакъв начин. От франчайзодателя се получават важни нематериални ценности – ноу-хау, предимства в маркетинга, продуктивност, конкуренция, компетентност и организация. Важна основа за бъдеща сигурност и печалба, на която можете да се опре предприемаческата активност.

Каква е ролята на франчайзодателя в системата и с как помага на новите предприемачи в този бизнес? Той оказва компетентна подкрепа, гарантира основните решения на новия си партньор, подкрепя го активно в изграждане на предприятието му, дава му необходимите знания, съветва новия си партньор в управлението и наблюдава неговия икономически успех, като му подпомага.

Голяма изява се крие под единната марка франчайз:
– Специализация в собствените преимущества и висока производителност в информатика и логистика чрез модерни способи.
– Чрез предимства на конкуренцията се осигурява висока търговска печалба.
– Чрез експертно знание – за по-голямо въздействие на пазара.
– Компетентност и хармония в действията и на двете страни – франчайзодател и франчайзополучател.

Личната и професионална квалификация трябва абсолютно да хармонират на фирмена концепция. Особено важен елемент е какви са вашите ангажименти и предприемачески качества, вашият личен залог във взаимното партньорско доверие. Ето защо трябва грижливо да проверите бъдещия си партньор и да се информирате отговорно за избраната франчайз – система и когато оптимално се идентифицирате с предприятието,ще можете да представлявате успешно него и системата.

Франчайз извън България – Salone Franchising

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *