Shopping cart

Годишен хороскоп

Според Роберт Ханд, известен американски астролог, във Вавилон след възникването му и в различни държави миграцията, 3 главни клона в астрологията се оформят – месопотамски, индийски и египетски, който като елинистичен е повече известен. По същото време се ражда, според него, нещо ново в астрологията – персийското течение в годишен хороскоп, което е пряко продължение в астрологията, според мнението му, на месопотамския клон, който по това време поради гоненията вероятно и преследванията, нелегално се е развивал и разпространявал. И когато на сцената след 200-300 год. арабската астрология се появява, според Хороскоп на Розали, нещо съвсем различно виждаме, защото е твърде различна арабската астрология от гръцката, въпреки на елините влиянието и на Птоломей, особено. И понеже европейската астрология продължение на арабската се явява, да се каже може, че на месопотамския клон сме наследници – извод, който и от други изследователи и учени своето потвърждение очаква.

С падането в края на 5 век на Римската империя, Европа в черните мрачни времена на Средновековието потъва и правенето на годишен хороскоп се преследва. По същото време изгрява над пустините на Арабия на арабската цивилизация звездата. Ислямът, който от 662 год. води началото си традиционно, постепенното завоюване започва на цивилизованите страни, които го заобикалят. През 8-9 век може да се каже, че вече е приключил този процес и по усвояване на античното културно наследство усилена работа започва, както се споменава в Хороскоп на Розали. При династията на Абасидите, са най-големи достиженията. Халиф Абасид Ал Мансур през 762 година старата арабска столица Дамаск сменя с новата – Багдад. По геомантически принцип е построен градът – има кръгла форма и с 3 концентрични стени е обграден, с 4 входа. Показателен е фактът, че на града датата на основаването и планировката, от двамата придворни астролози е определена – персиец и евреин, съставили за целта годишен хороскоп.

Багдад оживен търговски и икономически център става и несметно богатство натрупва за кратко време. В началото на 9 век най-големия град в света става той, с около 1 милион население, докато в Европа време най-големите градове в същото няколко хиляди души не надхвърляли. Еврейски учен първата астрологична школа за годишен хороскоп основава в Багдад. Една от големите заслуги на халифа е, че много преводачи покрай себе си събира, сирийски основно, и на оцелелите манускрипти да започнат превеждането, ги насърчава.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *