Shopping cart

История на арбалета

След края на 13 век арбалетът измества лъка в Англия, а в останалата Европа е масово използвано оръжие арбалетът. През 14 и 15 век дори стандартно оръжие е той във френските и фламандски градски опълчения. Във Франция дори от 1230 г. съществува титла на арбалетните стрелци Грандметр. По ранг титлата от Маршал на Франция малко по-долу стои. Последният Грандметр през 1534 год. умира Арбалети за оръжие по-нататък се използват на замъци и укрепления за защита, както и за лов, защото е безоткатно и безшумно оръжие.

Умението с лък да се стреля дълго обучение изисквало, сила и умение, докато с арбалет да стреля да се научи бързо можел всеки, дори и необходимите физически данни да нямал. Едно от предимствата на арбалета пред лъка е, че той са запъва първо и стрелецът след това може на спокойствие да се премерва — арбалетът подобно на пушка може да се прикладва, а също и позволява стрелецът със заредено оръжие позицията си да сменя. Арбалетчикът да стреля и приклекнал можел или легнал дори. През 14-15 век в западна Европа на бойните полета един добре обучен с английски лък стрелец можел за една минута да изстреля около 6 прицелени добре стрели или без прицелване до 12 стрели и с вероятност за попадение – много по-малка. Арбалетчик, въоръжен с мощен арбалет, с полиспаст запъван, за същото време изстрелвал 1 болт, или ако се ползвал по-лек арбалет – 4, с коланна кука и стреме запъван. Най-големите за това оръжие дължини на изстрелите, са 250 метра за лъка съответно и за арбалета – 360 метра. Ефективна стрелба на по-къси дистанции се е водела. Прочутият изстрел от това оръжие на Вилхелм Тел в ябълката според Фридрих Шилер е произведен от 80 крачки на разстояние — около 58 метра.

Средновековният арбалет в основната си част се състои от лък — средновековните са дървени, стоманени, съставни и композитни – от няколко слоя дърво съставени, слепени в дебел слой сухожилия и рогови пластини. Първоначално дървото се е използвало, като най-достъпен материал. За да има това оръжие достатъчна сила и еластичност, дървеният лък със значително по-големи размери е бил: 1,20 метра. Дървеният лък от цяло парче дърво се изработвал, в съответната форма изпилено.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *