Shopping cart

Изневеряват силните – и мъже и жени!

Едно от най-старите вярвания, свързани с прелюбодеянието е, че мъжете много по-лесно се озовават в чуждо легло за разлика от жените. Но тази заблуда отрече изследвания, според които властта, а не пола играе решаваща роля.Секс на работното място е една от най-честите среди за изневяра и това не е случайно.

Проучването имаше за цел да види разликите при работещите специалисти и нивото на власт: например 58% са без мениджърски пост, 5% топ мениджъри, 22% са имали някакви управленски правомощия, а 14% са били на директорско ниво.

Професор Џорис Ламерс, социолог, който ръководи екипа изследователи, също обърна внимание и на други фактори като: доверието  и възприемане на риска, който носи със себе си прелюбодеянието.

„Хората често мислят, че силните мъже най-изневеряват, тъй като характерът им е склонен към рискове или пък знаят как да се възползват от бизнес пътувания. Но намерихме само малка корелация между тези две неща „, казва той.

Проучването разкри два важни мотиви защо силните хора изневеряваш. Преди всичко, съществува силна връзка между силата и самочувствието, която е важен елемент по пътя на изневярата. Също така учените открили, че полът не е от решаващо значение, когато става дума за желанието за прелюбодеяние.

В обществото се мисли, че жените изневеряват по-малко, защото част от тях са на високи позиции. Но професорът Ламерс посочва, че еволюцията не е фиксиран процес и смята, че с модернизирането ще изчезнат половите различия.

„Като социален психолог, смятам, че ситуацията е доста сходна с мъжката позиция. Колкото повече жените печелят силните коорпоративни позиции, и колкото повече стават равни с мъжете на този план, толкова повече могат да се отдават на изневери ,заради сигурността ,която имат в работата си „.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *