Shopping cart

Как трябва да се развива една фирма в положителна насока

кол център
кол център

За да се развива една фирма в положителна насока, нейните собственици трябва да знаят как се я ръководи според промените и нуждите на пазара. Трябва да може те да подхождат правилно всеки път и да мислят в перспектива е нужно през определен период от време да се правят маркетингови проучвания.

Под маркетингово проучване разбираме мониторинг на всички процеси, случващи се на пазара, включващ събиране, оценка и анализ на статистически данни, с цел да се изготви една реална картина на моментното и бъдещото пазарно състояние, която да послужи за ориентир на мениджърите на компанията и политиката, която трябва да водят.

Дадена компания може да осъществи маркетингово проучване, като наемете кол център, който да събере необходимата и информация. Тя е специфична според продуктът или услугата, която е предвидено да се пуска на пазара. Методът за събиране на данни с помощта на кол центъра спестява доста средства и е значително надежден метод.

Необходимо е да се събере възможно най – много полезна информация, която да се анализира. Поради това се изисква маркетинговото проучване да се насочи и към пазарното състояние. Да се извърши изследване на пазарния дял, които би заела фирмата, както и възможните конкуренти. Проучването настроението на потребителя. Трябва да се разбере неговата мотивация, настроение и евентуална реакция. Това са твърде сложни неща, защото сам по – себе си всеки човек е различен, но се забелязва общи потребителски черти в клиентската общност.

Правилното развитие на фирмата изисква оптимизация на бизнес процесите. Това е дейност, която обхваща широк спектър в организацията. Същността на тези процеси имат за цел да намалят ресурсите, да увеличат производителността, като оптималната цел е достигане на по – високи приходи. Живеем в динамична икономическа среда и промените са ежедневие, затова БПО не трябва да се приема като еднократен процес. Той трябва да се извършва постоянно. На помощ идват и съвременните технологии, с възможността за въвеждане на софтуерни продукти степента, за управление на бизнес процесите нараства значително.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *