Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Озеленяване на двор и градина

Независимо дали става дума за двор в покрайнините на голям град или специален за целта терен, проектирането на градинските насаждения е част от задължителният предварителен процес свързан с озеленяване и затревяване. Процесът озеленяване е класическа форма на представяне по отношение на дворното пространство. Въпреки това всичко е пряко свързано с вашият личен избор или пък с поръчано специализирано проектиране от ландшафтен архитект, който подбира растенията по естетичесност, визия, според вида почва, според средата на влагата, според осветлението, а дори и се взима предвид вида на постройката в съседство.

Ландшафтният архитект подготвя така наречения проект за озеленяване наречен Дендрологичен проект. Затревяването е основна част от свободния терен планиран за озеленяване. То се осъществява по специална поетапна технология, която включва подготовка на терена за засяване на тревата, затревяване на терена чрез засяване на тревна смеска или затревяване на площа чрез готови тревни чимове. Всъщност за една красива свежа полянка се засява райграс и специална тревна смеска, която лесно може да бъде комбинирана със семена от полудиви цветя за повече естествен разкош. Докато по-специфични терени изискват затревената площ да има за основа специална смеска, особено ако става дума за футболно или голф игрище. Независимо за какъв терен става дума и независимо от това кой ще го проектира в успешната основа седи преди всичко доброто планиране на времето, пространството и специфичните изисквания на мястото.

След като един път е изготвен проект за даден двор или градина може да се започне неговото цялостно озеленяване и така един обикновен терен, който с нищо не се отличава от останалите може да се превърне в нещо красиво – едно късче от природата пренесено във Вашия дом. Възможностите за озеленяване са много, като в това число влизат различни цветя, дървета и храсти, както и декорация на двора и изработка и доставка на градинска мебел. В общи линии възможностите са безкрайни, а фирмите озеленителки могат да Ви предложат всичко, за да се радвате на това, което искате.

Независимо дали става дума за двор в покрайнините на голям град или специален за целта терен, проектирането на градинските насаждения е част от задължителният предварителен процес свързан с озеленяване и затревяване. Процесът озеленяване е класическа форма на представяне по отношение на дворното пространство. Въпреки това всичко е пряко свързано с вашият личен избор или пък с поръчано специализирано проектиране от ландшафтен архитект, който подбира растенията по естетичесност, визия, според вида почва, според средата на влагата, според осветлението, а дори и се взима предвид вида на постройката в съседство.

Ландшафтният архитект подготвя така наречения проект за озеленяване наречен Дендрологичен проект. Затревяването е основна част от свободния терен планиран за озеленяване. То се осъществява по специална поетапна технология, която включва подготовка на терена за засяване на тревата, затревяване на терена чрез засяване на тревна смеска или затревяване на площа чрез готови тревни чимове. Всъщност за една красива свежа полянка се засява райграс и специална тревна смеска, която лесно може да бъде комбинирана със семена от полудиви цветя за повече естествен разкош. Докато по-специфични терени изискват затревената площ да има за основа специална смеска, особено ако става дума за футболно или голф игрище. Независимо за какъв терен става дума и независимо от това кой ще го проектира в успешната основа седи преди всичко доброто планиране на времето, пространството и специфичните изисквания на мястото.

След като един път е изготвен проект за даден двор или градина може да се започне неговото цялостно озеленяване и така един обикновен терен, който с нищо не се отличава от останалите може да се превърне в нещо красиво – едно късче от природата пренесено във Вашия дом. Възможностите за озеленяване са много, като в това число влизат различни цветя, дървета и храсти, както и декорация на двора и изработка и доставка на градинска мебел. В общи линии възможностите са безкрайни, а фирмите озеленителки могат да Ви предложат всичко, за да се радвате на това, което искате.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *