Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Планиране при преместване в ново жилище

  • Home
  • За дома
  • Планиране при преместване в ново жилище

Преди да пристъпим към преместване в ново жилище, то от съществено значение е да се погрижим за планирането на цялата операция. Колкото по-добре сме планирали, с толкова по-малко непредвидени обстоятелства ще се сблъскаме в процеса на самото преместване.

Освен всичко останало и липсата на проблеми, възникнали в движение, то посредством доброто планиране имаме възможност значително да съкратим срока за завършване на нашето преместване и то чрез минимални усилия от наша страна. Запознаването в детайли с фирмите, предлагащи услуги по преместване пък от своя страна може да ни осигури и отлично разпределение на нашия често ограничен бюджет.

Първа точка при планирането е разбира се списък с дейностите, които трябва да бъдат свършени в контекста на предстоящото местене. Така след тяхното уточняване можете да се насочите и към пълния списък с вещи, които планирате да вземете със себе си в новия си дом по време на вашето преместване.

При планиране на едно преместване трябва да си отговорите и на няколко важни въпроса, без които нещата могат да излязат извън контрол, а вие да похабите доста нерви и средства:

  • Избор на фирма за преместване
  • Цени на пазара на този тип услуги и уточняване на бюджет
  • Маршрут и разстояние до крайната точка на преместване и обратно (при втори курс)
  • Възможни проблеми, които могат да възникнат
  • Осигуряване на гладка работа – работещи асансьори, осветление, паркоместа
  • Пособия за опаковане на вещите ви и надписване на кашоните
  • И т.н.

Нещо друго, което си струва да споменем е разбира се уточняване на датата за преместване в новото ви жилище. Уговорете предварително, както оглед на вещите за преместване, така и точната дата, когато ще бъдете на разположение да координирате дейността на фирмата по преместване. Не забравяйте, че добрата комуникация с наетите служители и фирмата е гаранция за лесно и безпроблемно приключване на процеса по преместване.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *