Shopping cart

Пожарогасители – видове и основна информация

С настъпването на топлите летни месеци се увеличава опасността от битови пожари. Породени от злощастно стечение на обстоятелства или умишлено – във всички случай пожарите са изключително опасни и застрашават както здравето, така и унищожаването на материални вещи. За наше щастие при добре взети мерки за превенция и реакция, како и адекватните реакциите на службите за борба с пожарите носят известен процент сигурност.

Пожарникарските екипи, обучавани за потушаване и преодоляване на огнени бедствия са специално екипирани и разполагат с необходимите качества да ни помогнат в подобна ситуация.

При локани битови пожари обаче, дори и те използват пожарогасители задължителни за всяко домакинство, офис, бизнес сграда, заведение и т.н и основен инструмент за ефективна и бърза реакция като първа мярка при възникване.

Пожарогасителите масово се използват за гасене на малки локални пожари в начална фаза, току що възникнали и при горене на твърди предметни, горящи течности и др. Пожарогасителите се произвеждат и предлагат в различни обеми и видове в това число за автомобили и различни видове превозни средства.

Най-разпространените видове пожарогасители са водните които служат за гасене на пожари клас А – Твърди горящи или тлеещи вещества – дърво, хартия, въглища, гума, текстил и др. и са най-ефективни при гасене на дърво, хартия и пластмаса.

Друг излечително полазен вид са праховите пожарогасители. С помощта на прахов пожарогасител в зависимост от състава му се използва при гасене на пожари от класове А,B,C,E и F в битови условия като е най ефективен при гасене на дърво, хартия, частично пластмаса, горим течности, запалими газове, захранвани с електри1ество уреди, частично за готварски масла и мазнини.

За да избегнете пожарите и боравенето с пожарогасители, наглеждайте котлоните и по принцип всичко запалимо преди да излезете някъде. Не забравяйте включени битови уреди в дома си. Притежаването на уреди за гасене на пожари са важни за защитата и спокойствието в един дом, сграда или превозно средство. Ето защо не спестявайте средства, а се сдобийте с пожарогасител още днес, за да сте сигурни, че сте защитени.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *