Shopping cart

Превърнете вашето предприятие в място на иновативна пазарна промяна

  • Главна
  • Разни
  • Превърнете вашето предприятие в място на иновативна пазарна промяна

Фирма Имидж 79 ЕООД е езикова школа във Варна, която организира висококвалифицирани курсове със сертификат по чужди езици и компютри. Преподавателите, които ще ви обучават са с дългогодишна практика в сферата на образованието в страната и чужбина. Имидж 79 ЕООД извършва и следните услуги: подготовка преди матури, училищна помощ, превод и легализация, специализирани професионални курсове.

Можете да получите достъпна информация по всяко време онлайн на страницата на езиковата школа във Варна, която е imidj79.com. Фирмата цели да насърчава предприемачите да повишат нивото на квалификация, новаторските идеи и творческото мислене на своите служители и работници. Според екипа на фирмата в България обществеността трябва да осъзнае нуждата от учене през целия живот и активен стремеж към усъвършенстване.

Европейският съюз иска от нас да повишим ефективността и резултатите от труда, по които изоставаме до момента. От нас като страна членка се изисква да уеднаквим нашите стандарти с тези на Европа, да се стимулират откритията и изобретенията, които осезаемо да увеличат развитието в МСП. Чрез модерна техника и обучения на персонала да работи с нея би било добре България да включва своевременно авангардни и оригинални стоки и услуги. Така ЕС си представя стъпките, които предстоят пред нашата страна по пътя на интелигентното развитие по места. Тези предложения се считат за креативните, когато възвръщат инвестициите или е спазено правилото за ликвидност, а потребителят е публичния сектор.

Екипът на Имидж 79 ЕООД се ангажира да ви подготви по специалности, които гарантирано ще ви осигурят място на пазара на труда. От вас зависи дали ще подходите комерсиално и ще се интересувате само от паспорта на доходност или ще се заинтересовате от модерни икономически стратегии, взети назаем от световни модели, като диверсификация например. Професионалистите от Имидж 79 ще организират фирменото обучение на персонала на вашето предприятие така, че то да започне да функционира като място на иновативна пазарна промяна.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *