Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Програми за фактуриране онлайн

Огромният прогрес на компютърните технологии и най-вече дигитализирането на абсолютно всичката фирмена информация, онлайн обществото и купуването от електронни магазини поставя пред търговците онлайн фактурирането и електронните фактури.

Електронните фактури са общоприети от нормите на Република България. За да бъде валидна една електронна фактура е задължително тя да изпълнява определени искания – а именно:

  • Да има всички актуални атрибути по чл. 114 и 115 от ЗДДС;
  • Да се гарантира произхода на източника и целокупността на съдържанието на изпратената електронна фактура.

Електронни фактури има от доста години, но постоянния и сложен начин на инсталиране на софтуер забавя масовото им прилагане. В съвремието са налични много и разнообразни видове системи за пращане на фактури. Една възможност е използването на уеб системи за управление и издаване на електронни фактури.

Със системи от този вид съхраняването на фактура става в електронен файл. Той съответно по нищо не се различава от традиционните хартиени фактури.

При системи от този вид не е необходима инсталация на допълнителен софтуер. За да работите с такава програма за фактуриране трябва единствено браузър и Интернет. С тях сте в състояние да създавате фактури, да правите анализи и да ги принтирате, когато се налага. Още една положителна черта на тези системи е, че боравите със сигурен архив на вашите фактури 24 часа и 7 дни в седмицата.

Направените фактури може да запазите на компютъра си във формат PDF. Така начинът, по който наподобява материала не зависи от никакъв софтуер. Оттук може да употребявате този формат за печатане или изпращане чрез електронна поща. За купувача продължителността от време за получаване на такива фактури е много кратка. За доставчика времето на издаване е отново доближено до нула.

При работа със такива системи предимствата са много. Нека споменем по-значимите плюсове на електронните фактури:

  • С изпращането на фактури по електронна поща, преди всичко, икономисвате време и средства за доставка на фактурата за Вас и Вашите клиенти;
  • С електронните фактури се подпомага разплащанията;
  • Използването на структури за онлайн фактуриране е доказано, действено и на добра цена;
  • Една такава система дава на клиентите си съвременен и еко начин за работа с фактури;
  • Няма нужда от място за съхранение на фактури в офиса.

Comments are closed