Shopping cart

Русе – счетоводни услуги в един от най-важните административни градове

В нашата държава се намират малко над 7000 фирми, които предлагат услуги свързани със счетоводството, от които не са малко и в Русе, според данни на Асоциацията на счетоводните къщи в България. Тъй като е един от най-развитите градове в България и е изключително важен административен център, счетоводството и фирмите, предлагащи счетоводни услуги в Русе са изключително развити. Зараждането на този вид услуги се получава след  успешното приемане на TЗ (Търговския закон), като първите счетоводни къщи притежават развой от преди около двайсет години. Фирма, извършваща счетоводство може да се онамени всяко едно юридическо или физическо лице, регистрирало се по Търговския регистър – Едноличен Търговец, АД (Акционерно Дружество), Дружество с Ограничена Отговорност и холдинг. Този вид фирми в повечето случаи извършват работата, която прави 1 отдел за счетоводни услуги, който включва работници и управители, като представят своя клиент пред всички институции, като се стремят да предложи такъв спектър от счетоводни услуги, тъй че потребителя да има възможност да наложи посока на цялата част от своето фокусиране към своята дейност и да не се тревожи за счетоводните задължения. При ангажимент на счетоводна кантора се пести от инвестицията за техника и софтуер, бази данни, обучения за служителите, които същевременно ще направят неизгодна алтернативата за личен счетоводен отдел, съпоставено с възползването от услугите на счетоводна организация във (град). В добавка разполагаш с добре квалифициран персонал, на който можеш да разчиташ и който заплаща за грешките си, обаче най-голямото преимущество на счетоводните кантори е квалификацията, понеже е непосилна задача за един служител да обхване всичко във счетоводната дейност. Фирмите, офериращи този вид дейности гледат винаги за промени в счетоводното и данъчното законодателство, като същевременно мигновено информират клиента при възникване. Ползването на сходен вид услуга ще бъде полезен като имаме впредвид разноските и/или компенсацията при извършени разминавания, като работния персонал в счетоводните организации трябва да се обучава и непрекъснато да анализира сферата. Освен това всички счетоводни къщи поемат отговорността при извършени неточности в направените доклади, неточно отчетени данъци и разминавания в сроковете. Ползващи услугите на счетоводните организации са безброй много и са от различни сектори и вариращи по големина – от огромни дружества, хипермаркети, хотели до малки маркети, а дори и потребители, които притежават персонален отдел за счетоводство, обаче използват услугите им за тяхната проверка. Дори съществуват счетоводни дружества, които недълго след тяхното създаване са направили влог в свой отдел за програмиране, който да състави счетоводния софтуер, който да е съобразен с нуждите по плана извършен от счетоводителите. В много от случаите после те съумяват да добиват приходи от този софтуер.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *