Shopping cart

Слънчеви колектори с термосифон – сигурност и ефективност

Още от използването на лупи за загряването на вода в парните двигатели, учените се стремят да открият иновативен начин за „впрягане“ на слънчевата енергия. Преобразуването на соларната радиация в топлинна или електрическа енергия е цел на много държави, особено на тези без залежи на петрол и въглища.

С нарастващите сметки за електричество, безплатната слънчева енергия става все по-популярна. Инвестицията по изграждането на системата, която преобразува слънчевото греене в топлинна енергия, така наречените слънчеви колектори, се възвръща за много кратък период от време. Ето един кратък пример: Еднофамилна къща с 5 члена, на ден употребява средно по 200 литра вода. Електроенергията, която се консумира за затоплянето на тази вода за една година е 3976 киловат/часа. При цени от 0,15 лв., годишният разход е 795,20 лв. Инвестицията се връща за около 3,4 години, а слънчевите колектори имат експлоатационен срок минимум 20 години. Това означава, че минималната печалба, която можете да получите от това капиталовложение е около 15000 лв. При подмяна на вакуумните тръби животът на системата може да се увеличи значително, което автоматично ще донесе още печалба. Соларни системи с термосифон от години се използва в страни като Германия, Англия, Китай, Канада и Испания и вече са доказали своята рентабилност, икономичност и сигурност. При производството на системата могат да се използват няколко вида тръби, като ние от emde-solar.com сме се спрели на „двойната стъклена тръба“ заради надеждността, високата производителност, голямата ефективност и най-вече ниските производствени разходи, което води и до ниска крайна цена.

Горният слой на двойната тръба е прозрачен, за да може слънчевите лъчи да преминават без много да се отразяват от повърхността, докато вторият слой е със специално покритие, което усвоява слънчевата радиация, без да се получават загуби. Между двата слоя на тръбата има вакуум, който е един от най-добрите изолатори. Идеята на цялата тази изолация е след като водата в тръбите се загрее до работна температура да се избегне топлинните загуби.

Слънчевите колектори с термосифон са 4 пъти по-ефикасни от системите с плоски панели, тъй като много по-добре усвояват слънчевите лъчи през целия ден, дори ако ъгълът на падане не е оптималният 45º. Затова не е чудно, че вакуумните тръби за много кратко време се превърнаха в най-предпочитаната система за слънчеви колектори от частните потребители и търговците в цял свят.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *