Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Съновник и какво значат нашите сънища?

  • Home
  • Разни
  • Съновник и какво значат нашите сънища?

В началото на 19 век били заклеймени сънищата като нещо, което само обърканите спохожда и психически неуравновесените хора и затова никакъв смисъл нямало по-голямо внимание да им се обръща. Доста по-късно австрийският психоаналитик, д-р Фройд, в центъра на научната си работа поставил сънищата. Целта му била тяхната важност да разкрие и нуждата тълкувани да бъдат те. Чрез книгата си „Тълкуване на сънищата“ истинска революция направил в изучаването на съня. Така се полага и основата официално на създаването на съновник.

Днес все по-голям става интересът към значенията на съня и механизмите на сънуването. Човек осъзнава, че способността сънищата да се тълкуват, в инструмент се превръща, чрез който да надникнеш можеш в своя вътрешен свят и скритите там дълбоко чувства и емоции да разкриеш. В този смисъл се оказва, че сънят е един от ключовете към себеопознаването, а ползване на съновник помага активно за това.

Съществуват множество различни теории какво представлява сънят точно. Според една такава, на всички чувства и усещания, които през деня сме преживели – сънищата са обикновена психологическа реакция  и имат за цел паметта да поддържат. Картините, които в съня си виждаме, са последица от реорганизиране на постъпващата информацията в мозъка, което през нощта се извършва. Възможни са 2 варианта – образите, които ще бъдат архивирани и в паметта запазени, да са сбор от спомените, или обратното – съвкупност от преживяванията, които „изтрити“ ще бъдат и забравени съответно.

Психоанализата много по-интересна теория предлага обаче, в сравнение с тълкуването от съновник. Според Фройд, сънят към нашето подсъзнание е вход – това е огромен резервоар от образи, картини, емоции, усещания и желания, които са от нашето съзнание цензурирани и в будно състояние са недостъпни съответно. В този смисъл на съня ролята е да помогне по-добре да опознаем самите себе си и по този начин да решим много от проблемите, които в една или друга степен утежняват живота. Така  са полезни дори кошмарите, защото за някакво страдание са знак – вътрешен конфликт, който търси своето разрешение,  или затруднение, през което преминаваме. Ето защо през дълги периоди от живота ни те се повтарят – докато съответния проблем не решим или погледнем за тълкувание в съновник, за да си помогнем какво да направим.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *