Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Технически анализ в трейдър индустрията

Техническият анализ може да се превърне в анализът на прогнозирането, на предвиждането и в крайна сметка – анализ на успеха. Той включва в себе си графики, на които може да се разчита
всеки ден и по всяко време. Главната цел тук е определяне на местата за покупка или продажба – това е естремно важен момент тук, без абсолютно никакво значение какво съ търгува; тук, при този прословут пазар от търговия с акции, валутна търговия, търговия със злато (или други благородни метали), петрол или каквато и да е друга търговия. Най-важен и този момент –
отговора на въпроса „Кога е точният момент?”.

Основите на техническия анализ са твърде важно нещо, ако те бъдат приемани на сериозно, и разучавани във важни подробности, за да бъдат разучавани и прилагани – със сигурност ще доведат до успех. Днес техническия анализ се свързва с доста компоненти, но всъщност има четири основни и жизнено важни елемента. Те са: първо – цена, второ – време, трето – качество/обем и четвърто – импулс или така нареченият моментум. Счита се, че цената е всичко, което съществува на пазара. Цялата истинност, която се вижда (и не се вижда) действително може да бъде отнесена към Текущата цена на пазара. Когато се чуе определено мнение или изказване , например, че дадена акция ще достигне определена (независимо дали става въпрос за ниска или за висока) цена, не трябва да се забравя, че това на първо място е персоналното мнение на човека, който говори. Най-важното нещо, обаче, което има значение за момента и за текущото състояние на акциите, е Текущата цена. Времето също е ресурс, който много малко хора, занимаващи се е търговия ва акции или др., считат за много важен ресурс, когато работят като трейдър-и.

В много анализи обемът се счита за важен ресурс. Не е изключено по.известни анализатори да споменават, че „Големитедвижения на пазара изискват голам обем.” Но това разбира
се не е мнеинето на всички експерти. Много пазари от различно естество са започнали от малки и са се азвили в по-големи пазари… Идва ред и на импулса – страхотен ресурс и много важна
същност. Той измерва скоростта на движението на цената. Много успешни трейдър-и го използват за краткосрочни стратегии за търговия. Един подходящ пример: един търговец решава да каже по
телевизията, че (например) текущата цена на определени акции подценява компанията им, много е възможно да е нарице подценяване на пазара, което е груба грешка.

За хората, които работят тази работа на пълен работен ден – за тях би трябвало да е ясно каква е спецификата, опорните точки и целите на всеки детайл от техническия анализ. Друг аспект
при работата на трейдър-а е непрекъснатото правене на сметки, затова в изчислението в тази област на търтовия с акции е много важно. Същото е и при тази търговия с валута – използването
на валутен калкулатор е от голямо значение. За изчисляването на стойността на една валута в друг вид валута (двупосочно), този инструмент се много бързо, добро и ефикасно средство за
работа.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *