Shopping cart

Устойчива индустрия: Балансиране на икономическия растеж и отговорността към околната среда

екология и инфраструктураПромените в индустрията се извършват все по-често и по-бързо от преди. Това се дължи на промените в множество сектори, като промишлеността, енергетиката, инфраструктурата и строителството. Тези промени са свързани най-вече с технологични подобрения, които улесняват дейността и помагат за много по-ефективна функционалност. Успоредно с това, развитието на различните индустриални сектори оказва влияние върху околната среда и нивото на замърсяване на водата, почвата и въздуха. Тези промени са определящи за екология и инфраструктура.

Какви са най-новите индустриални подобрения?

Едни от най-новите индустриални промени са свързани със следните явления:

  • индустрия 4.0 – този процес представлява визията на взаимосвързаната фабрична инфраструктура, където оборудването е онлайн и по някакъв начин е способно да взема свои собствени решения. Отговорна за възхода на интелигентните машини, индустрия 4.0 също така въведе хибриден подход на виртуални и реални складове за съдържание, който освобождава работна ръка от страната на производството и сътрудничеството в индустрията. Тенденцията на масово персонализиране позволява на производителите да реагират по-ефективно на тенденциите, зададени от потребителите;
  • AI и машинно обучение – интелигентните фабрики с интегрирани ИТ системи са допълнителен тласък за производствената инфраструктура, защото увеличават производствения капацитет драстично. Качеството вече не се жертва за сметка на повече ефективност, тъй като алгоритмите за машинно обучение определят кои фактори влияят върху качеството на услугата и производството. Дигитализирането на индустрията означава по-ниски разходи за производство, по-бързо темпо на работа и по-ефективно задоволяване на търсенето на клиентите;
  • роботизация – традиционно роботите се използват за извършване на досадни, повтарящи се задачи, свързани най-често с функционирането на инфраструктурата на поточната линия. Днес обаче роботите са способни да имитират повече човешки черти, като сръчност и памет, което ги прави по-полезни в индустрии, сред които производството. Отлично подлежащи на обучение и съвместна работа, роботите също така осигуряват по-безопасна работна среда за хората;

Екологичното влияние на промените в индустрията

Различните изменения в производствения процес, изграждането на инфраструктура и технологичните подобрения оказват значително влияние и върху екологията. За разлика от предишни години на бурно развитие, различните сфери от икономиката този път обръщат сериозно внимание върху значението на опазването на околната среда. Фокусът към екология става все по-осезаем под формата на следните тенденции:

  1. Използване на възобновяеми енергийни източници – множество различни сфери от бизнеса и икономиката се преориентират от невъзобновяеми източници, като нефт и природен газ, към възобновяеми, като вятърна, слънчева и водна енергия. Фокусът на тези промени е към ограничаването на процеса на глобално затопляне, намаляването на световните нива на замърсяване и дългосрочна стратегия за подкрепа на позитивните тенденции в екологията. 
  2. Създаване на своеобразна кръгова икономика – множество сектори се насочват към своеобразна инфраструктура на кръгова икономика, при която отпадъците са сведени до минимум, а ресурсите се използват повторно и подлежат на пречистване и рециклиране. По този начин се цели ограничаването на вредните за екологията фактори, които вече изброихме, както и намаляването на изчерпващите се суровини, като природен газ и нефт.
  3. Употреба на устойчиви и рециклируеми материали – напоследък се наблюдава и тенденция да се използват по-устойчиви материали в продукти и опаковки, като биоразградими пластмаси, бамбук и материали, преминали през рециклиране. Целта на тази промяна е ясна – намаляването на замърсяването на водите и почвата, както и създаването на производствена инфраструктура, която не влияе негативно на екологията в дългосрочен план.
  4. По-ефективно използване на ресурси – много индустрии прилагат мерки за подобряване на нивото на ефективност при употреба на ресурсите. Тези методи включват пестене на вода и по-висок коефициент на енергийна ефективност, което се отразява изключително позитивно на екологията.
  5. Увеличено използване на автоматизация и цифрови технологии – голяма част от технологичните гиганти се опитват да изградят собствена фирмена инфраструктура, която да е максимално дигитализирана.

Заключение

Макар и не всички подобрения на инфраструктурата, технологиите и промишлеността да оказват позитивно влияние върху екологията, масовата тенденция е повечето промени да са с насоченост към опазване на околната среда. Тази тенденция се очаква да се увеличава допълнително, защото се подкрепя от повече лидери в основните браншове. Взаимодействието с тези големи компании под формата на изложения или сътрудничество повлиява на много други фирми да отделят много повече средства и внимание техните продукти да са съобразени с нуждите на екологията и подобряването на условията на климата. Подобни публикации по темата можете да намерите на страницата на IndustryInfo.bg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *