Shopping cart

Защо да се обърнем към адвокатска кантора за регистриране на фирма?

Решавайки да се заемете със свой бизнес, не е достатъчно просто да опънете сергия на пазара и да си мислете, че с това свършват задълженията ви. Първата ви стъпка е да се определите с това, с какво точно искате да се занимавате – търговия, производство и т.н. Тук изборът е лично ваш, така че нека да преминем към следващата стъпка.
Всеки човек, който е решил да извърши регистриране на фирма, трябва да знае точно от какъв тип иска да бъде тя – регистрация на ООД, АД, ЕООД или ЕТ. Ако например сте решили да се занимавате с дейност, която просто да ви носи някакви допълнителни приходи, тогава е най-добре да се насочите към регистриране на фирма ЕТ, тоест едноличен търговец. Един от най-големите плюсове на тези фирми е основно това, че не ви е нужен начален капитал. За съжаление тук имаме и отрицателни черти, като например, че при евентуални задължения към кредитори, вие ще отговаряте не само с фирменото имущество, но и с вашето лично. Също така, ще се наложи да плащате патентен данък. Ако направим един паралел с ЕООД ще отбележим, че при този вид на фирми, ако задлъжнеете на кредитори, тогава вие ще отговаряте само с вашето фирмено имущество.
Следващата грижа на всеки, който реши да извърши откриване на фирма, за да развива бизнес е да са определи с това дали сам ще събира документацията или ще се обърне към адвокатска кантора. Тук ще отбележим, че ако не сте попълнили коректно всички необходими документи, тогава няма да се извърши регистрация на ЕООД или друг тип фирма, а и също така ще изгубите внесената от вас такса за разглеждане на документите.
Обмислете много добре вариант да потърсите чужда помощ, ако не желаете да попаднете в един омагьосан кръг и да не можете да съберете всички необходими документи. Най-добрият и лесен днес вариант си остава възможността да извършите регистриране на фирма онлайн.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *