Задоволяване на строителството с машини за къртене

Стойността на парка от строителни машини в 1937 г. беше 5 пъти по-го­ляма от тази в 1932 г. и достигна 100 млн. рубли.

В резултат на ускореното задоволяване на строителството с машини за кърти чисти извозва беше значително повишена и степента па механизирано изпълнение на работите, която в 1938 г. в организациите на Наркомтяжпром и Наркоммаш достиг­на 61% при земните работи, 56% при бетоновите работи и 99% при натрошаването на камък. Механизираното изпълнение позволи да се съкрати време­траенето на изграждането на обектите и да се изпълняват по-голям обем работи.

В месец март на 1939 г. XVIII конгрес на партията разгледа третия петгодишен план, предвиждащ по-нататъшното увеличаване на обема на ка­питалното строителство.

Осъществявайки решението на конгреса па партията, машиностроител­ните заводи продължиха да увеличават производството (разширявайки едно­временно с това и номенклатурата) на строителни и пътни машини за къртене. Започна производството на автокранове с товароподемност 3 1, кранове на гъсеничен ход с товароподемност 20т., железопътни кранове с товароподемност 45 т., кула-кранове с товароподемност 1,5—3 г, бетонови помпи и други машини. Номенклатурата на пътните машини, произвеждани в заводите на Дормаш-трест, включваше вече 100 наименования, а общата продукция на пътно-строителни машини се увеличи 14 пъти през 1940 г. в сравнение с 1930 г.

Приложението в строителството на кула-кранове с товароподемност 1,5—3т. с обсег на стрелата 20—10 т, произвеждани от завода „Красньш металлист“ в Москва, позволи не само да се повиши степента на механизиране на вертикалния транспорт и на товарно-разтоварните работи, но и съществе­но да се измени организацията на работите на строителната площадка. С по­мощта на кула-кранове беше осъществено поточно-скоростно изграждане на жилищни сгради в Москва.

При монтажните работи бяха постигнати значителни успехи в областта на приложението на уедрения монтаж на строителните конструкции и на техно­логичното оборудване.

През годините на довоенните петилетки бяха изградени и въведени в действие над 9 хиляди нови промишлени предприятия. От държавните и кооперативните организации бяха изградени жилища с обща площ 104,2 млн. гп2. Само през десетте години преди войната (до 1941 г.) бяха въведени в екс­плоатация електроцентрали с обща мощност над 80 млн. к\У.

Строителните организации на Наркомстрой (създаден в 1939 г.) изпъл­ниха по механизиран начин през 1940 г. 64,7% от общия обем на земните работи, а степента на механизираното приготовление на бетонна смес достиг­на 97% (за разтворите — 92,3%). Полагането на бетонната смес в конструк­цията беше механизирано само в размер на 59%.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Публикувано в Разни. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *