Shopping cart

Защо Англия е точното място за работа през 2014

Точното място за работа
С идването на новата 2014-та година пред младите хора отново се поставя въпросът за работата в чужбина – какви са промени и новите измения на законите във връзка с имигрантите, търсещи работа в страните от Европейския съюз. Както знаем, през изминалата година Англия се опита да въведе някои ограничения за имигрантите от България и Рунъния. Нека да видим каква е ситуацията сега.
За щастие и през 2014-та година се оказва, че за да започнем работа в Англия, не ни е необходимо специално разрешително. Единственото, от което се нуждаят всички бъдещи чуждестранни служители и работници в Англия, е Национален осигурителен номер. От самото му наименование става ясно, че това е средството, чрез което вие трябва да си плащате осигуровките и данъците. Този Национален осигурителен номер можете да получите в английското бюро по труда, като той ви гарантира правото да бъдете назначаван на каквато и да е работа в Англия и изобщо в Обединеното Кралство. Него пожете да получите предварително, още в процеса на търсене на работа в Англия, или ведна след назначаването ви.
Необходимите документи за придобиването на Национален осигурителен номер са лична карта и доказан адрес, както и договор с работодателя ви, ако вече имате такъв. За тези, които не са добре запознати, в Англия не съществува т. нар. у нас адресна регистрация, която да удостовери временния ви адрес. Вместо това, вие ще трябва да приложите т. нар. доказателства, че имат английски адрес. За такива могат да послужат британската шофьорска книжка, готовността ви да замените българската си шофьорска книжка за английска, договор за наем, както и битовите сметки с адреса и вашето име.
Освен личната си карта, която по закон ви е достатъчна, за да пътувате във всички страни от Европейския съюз, препоръчително е да носите със себе си и международен паспорт. Това е още един документ за самоличност, с който можете да удостоверите изправността на своите документи.
От казаното дотук става ясно, че документалната част, за да започнете работа в Англия, далеч не е толкова сложна като преди години и вие лесно можете да осигурите своето преместване и изрядност, за да вдъхнете и повече доверие на своя работодател.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *