Shopping cart

Дали презареждането на нашите лаптоп батерии скъсява живота им?

За да се даде отговор на този въпрос, първо трябва да се разбере какво се има в предвид под презареждане. С този термин се означава ситуацията, когато батерията е заредена напълно, а зарядното устройство продължава да подава ток към нея, което води до покачване на температурата ѝ. Принципно, новите лаптоп батерии имат вграден контролен чип, чиято цел е да ги предпази именно от презареждане, тъй като прегряването може да ги накара и да се самозапалят или да избухнат. Благодарение на тези чипове / контролиращи платки, презареждането не може да повлияе негативно на живота на батериите.

Литиево – йонните батерии не бива да прегряват когато се зареждат. Ако това се случи то тогава или батерията е несъвместима с лаптопа или зарядното не работи правилно (тогава трябва да спрете да използвате тази батерия или да отстраните повредата от зарядното). Новото поколение батерии могат да се повредят ако бъдат изложени на екстремно прегряване, което е продължило над 24 часа. Повредата на батерията ще се прояви под формата на отказ от ново презареждане и вие ще можете да усетите нейната неизправност.

За да предпазите вашите батерии за лаптоп Toshiba, Sony, Acer, Asus, Dell и др., погрижете се да вземете по-долу изредените предпазни мерки:

  1. Не модифицирайте и не разглобявайте вашите лаптоп батерии

  2. Не изгаряйте и не излагайте батериите си на прекомерна топлина, защото това може да доведе до експлозия.

  3. Пазете батериите от вода и от влажни/мокри повърхности.

  4. Строго е забранено удрянето, смачкването, пробиването и всякакви други подобни действия срещу батериите.

  5. Сваляйте батериите си от лаптоп, ако няма да го използвате за дълъг период от време.

  6. Не се опитвайте да почиствате входа за зареждане на лаптопа с метални предмети като карфици, фиби и други подобни защото това може да доведе до късо съединение, което може да повреди цялата електрическа верига на преносимият компютър.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *