Изграждане на септични ями – какво представляват септичните ями

Септична яма

Септична яма

Септичните ями са едни от най-старите съоръжения, които служат за третиране на битови отпадъчни или фекални води от обекти. Самите септични ями представляват сглобяеми или пък монолитни съоръжения, които се състоят от няколко утаително-изгнивателни камери, принципно от една до три, които са свързани последователно, както и от една камера, служеща за обеззаразяване на водата.

Процесите на утаяване както и на анаеробно разграждане се осъществяват в първите камери, а именно в утаително-изгнивателните. Там се извършва разграждане на органични вещества и утайки, които са се натрупали на дъното. Отпадъчните води принципно престояват в септичните ями само няколко часа ( от 6 – 72 ч.), което става при нормална температура. Процедурата по анаеробно разграждане не протича пълно. Септичните попивни ями у нас например се смятат за изключително неподходящи и неадекватни съоръжения, които се забраняват дори със закон. Така стоят нещата и в други държави, не само в България. По отношение на утайките, които всъщност престояват достатъчно време, нещата стоят по различен начин. Те престояват от около 6 до 12 месеца, което се смята за напълно достатъчно, за да се стигне до тяхното пълно изгниване. Трябва да се отбележи нещо много важно при изграждането на септични ями и то е свързано с използването на най-различни препарати, които в повечето случаи са биоензимни. Използването на такива препарати не се препоръчва поради няколко причини.

На първо място използването на биоензимни препарати резултира в увеличаване на полезния обем на дадената септична яма. По този начин броят на изпомпванията на ямата се съкращава значително. Като резултат от това на дъното се образуват и натрупва така наречения шлам, който може да бъде почистен единствено със специална машина, с която Вие надали разполагате. С цел избягване на подобни проблеми е препоръчително използването на услугите на някоя от множеството фирми в тази област, която разполага с модерна техника и опитен персонал.

Статията достига до вас благодарение на Ecoteem – Пречиствателни станции

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

За TZahariev

Занимавам се с оптимизация на сайтове - SEO и развивам свой собствен блог - http://seoteo.info/
Публикувано в Won Hundred Outlet • Мода за мъже и жени • Супер цени — Mania.bg. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *