Shopping cart

Как да накараме детето да чете

В дигиталната епоха, в която растат децата ни се оказа все по-трудна задачата да предизвикаме у тях интерес към добрите стари книги. И как няма да бъде трудно, след като трябва да се борим със стотиците програми, с които ни заливат кабелните оператори, ширещата се неграмотност у младото поколение и нехайството на все по-изтормозените му от неравната борба с тежката икономическа обстановка у нас, да не забравяме неоспоримото господство на интернет. Като прибавим демотивираните от мизерното заплащане учители и все по-често отправения навън поглед на младите, нещата започват да добиват съвсем апокалиптичен оттенък.

Въпросът е как да предизвикаме интерес към книгите? Ще започна с най-лесното – личен пример. Ако вие четете книги, има вероятност и децата ви да посегнат към книгите. Друг вариант, който разбира се, е добре да се комбинира с първия ми съвет, е доброто училище. Знам, че е по-лесно и за вас и за детето да учи в кварталното училище, но добрият старт никак не е за подценяване. Помислете и за това. Едно елитно училище с добри преподаватели може да направи много за детето ви. На трето място ще сложа средата, която може да бъде и тази от училище, което е чудесно, ако училището е добро, и не чак толкова добре, ако не е.

Има от значение какви са приятелите на детето ви. Ако са будни, любознателни деца те се съревновават и нахъсват едно друго, ще учат заедно, ще си разказват прочетените книги и ще напредват помагайки си. Детето ви ще чете, ако в дома ви има стари книги и му се дава личен пример, ако учи в добро училище и ако дружи с любознателни деца. Разбира се, тези условия не са гаранция, че детето ви ще развие любов към книгите отрано, но пък засилва шансовете му за това.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *