Shopping cart

Бързи кредити онлайн

Широкото разпространение на отпускането на бързи кредити и пари на заем, както от банки, така и от небанкови кредитни институции постепенно доведе кандидатстването за бързи кредити в интернет до реални измерения.

Напълно в реда на нещата бързите кредити онлайн доведоха до още едно предимство, когато става въпрос за бързи кредити, а именно скоростта, с която можете да кандидатствате и да бъдете одобрен за кредит.

Бързината, с която се оперира при кандидатстването за бързи кредити онлайн, на практика измества стандартните бързи кредити, при които се налага да кандидатствате в офиса на съответната компания. Единственото ви ставане от компютъра по време на тази процедура е, когато трябва да отидете да се подпишете и да вземете своите пари (вече доста фирми предлагат и кандидатстване за бърз кредит с универсален електронен подпис, но повечето хора нямат такъв).

За разлика от банките, отпускащи пари на заем, под формата на бърз кредит, небанковите кредитни организации са доста гъвкави спрямо своите клиенти, а и процедурата се свежда само и единствено до кандидатстване за бърз кредит само срещу лична карта, като тук за разлика от „същата” услуга, предлагана от банките, никой няма да ви поиска документ за доказване на доход или друга информация.

Ако сте пълнолетен и притежавате валидна лична карта, то при кандидатстване за бърз кредит онлайн за период максимум от 1 час ще ви бъде отговорено, като отговорът е положителен в зависимост от вашата кредитна история, отразена в кредитното ви досие, вашите пари ще чакат да отидете да ги вземете, а понякога могат да бъдат преведени и по сметката ви.

Именно заради тази улеснена процедура целият сектор за пари на заем и по-конкретно нишата на бързите кредити преживяват истински подем, заради загубата на доверие към банките и сизифовата скала, която хората срещат в лицето на бюрокрацията и документацията, с които се налага да се справят при теглене на кредит.

Comments (01)

  • 16.08.2012

    николай

    jelaq kredit spe6no

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *