Shopping cart

Франчайзинг плюсове за младия предприемач

Франчайзингът е една от най-успешните и признати системи за бизнес успех. Той има неоспорими предимства за страните  пред другите концепции за стартиране на бизнес в няколко направления. След като в предишна статия разгледах предимствата на франчайз системата от гледна точка на франачайзодателя в настоящето изложение ще направя кратък преглед на плюсовете за насрещната страна.  Много често прибягвайки до закупуване на франчайзинг за стартиране на даден бизнес младия предприемач е привлечен от стабилността на доказан бизнес модел даващ сигурност в сравнение със самостоятелния старт на определено комерсиално начинание. Предимствата за него са в следните насоки

  1. Нисък риск за инвестицията. Франчайзингът е бизнес модел основан на доказани идеи, процедури и реализации.  За разлика от стартирането на бизнес от нулата влизането във франчайзинг верига има предимството на много по-ниския риск, което се потвърждава от изследванията на франчайзинг асоциациите .
  2. Работа под известна и разпознаваема търговска марка. Много трудно може да се оцени истинската стойност на това да се работи под утвърдена марка, превърнала се в синоним на качество и успех. Наложената марка на компания предлагаща франчайзинг гарантира вече убедени да купуват клиенти, с което се пропускат трудностите съпътстващи създаването на клиентела. Но за да изпълнява тази си функция марката на франчайзодателя трябва задължително да бъде наистина силна.
  3. Неоспоримо предимство за франчайзполучателят  е, че не се налага да взема сам важните решения.  Осигурената от компанията франчайзодател подкрепа дава сигурност на стартиращия бизнес.  Подкрепата оказвана под формата на обучение и съвети е от основните фактори предопределящи успеха на даден франчайзинг. И обучението и подкрепата след стартирането са мерки целящи преодоляване на липсата на опит у франчайзполучателя в бизнеса и превръщането му от начинаещ инвеститор в пълноценен и равностоен франчайзинг партньор.
  4. Ако живеехме в нормална държава стартирането на бизнес под формата на франчайзинг щеше да е много по-лесно предвид това, че риска при бизнес кредит ще бъде несъпоставимо по-нисък отколкото при самостоятелен старт. За съжаление бизнес кредитирането в България не е достигнало до това си ниво на развитие и франчайзинг бизнесът скоро няма да се ползва с благоволението на банките.
  5. Следващото, което би накарало даден инвеститор да се обърне към франчайзинг концепция за стартиране на бизнес е по-високия процент печалба, който са реализира още от стартирането на бизнеса. Това е възможно благодарение на множество фактори като разпознаваемост на марката, популярността добивана от корпоративната реклама, покупателната способност на веригата, която дава възможност суровини и материали да се получават на много по-ниски цени,  както и вече изградената клиентела.

Лазар Белев

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *